Vill du komma i kontakt med Ängelholms Akademi

Vårt Mål Campus Ängelholm

Genom samarbete med Högskolan i Halmstad ska det 2025 finnas högskoleutbildningar placerade i Ängelholm. Ett centrum för högre utbildningar i ett Campus-område med förutsättningar för ett attraktivt studentliv. Det omfattar högskoleutbildningar, YH-utbildningar med vuxen- och uppdragsutbildningar, mötesplatser, inspirerande studiemiljöer samt bostadsmöjligheter för studenter. Campus kompletteras med satelliter där näringslivets faciliteter och andra utbildningsfaciliteter ingår.

Campus ligger nära stadens centrum och har goda kommunikationer och möjlighet till expansion och utveckling.

Kunskapsintensiva företag har en nyckelroll för kommunens och regionens konkurrenskraft och tillgången på kompetens och ny kunskap är centrala faktorer för framgång. Att kunna tillgodose efterfrågade utbildningar och skapa en mötesplats där näringsliv, pedagogik och kompetens kan mötas och korsbefruktas skapar en motor för utveckling i regionen.

Ängelholm är staden som tar språnget in i framtiden som medelstor stad. Attraktionskraften finns förankrad i grundförutsättningarna. Närheten till naturen, havet, storstaden och kontinenten kompletteras med goda kommunikationer. Det är lätt att trivas i Ängelholm och staden har en starkt tilltagande tillväxt.
För att tillvarata regionens inneboende kompetens och för att attrahera kompetens från andra delar behöver Ängelholm kunna erbjuda högre utbildningar.

Våra Medlemsföretag