Givande besök hos medlemmarna

Denna vecka pausar vi våra medelemsbesök och lägger istället tiden på arbete i styrgrupp och arbetsgrupper men förra veckan fick vi input och inspiration från Gustav Eriksson på Annehem. Han tog emot i det anrika slottet som varit mangårdsbyggnad för Walhall gård och blev sedan officersmäss när flygflottiljen F10 etablerade sig på området .Idag har Gustav och hans kolleger sina kontor i byggnaden.