Akademin besöker politiker

Vi rivstartade denna vecka med en föredragning för Nämnden för omsorg och stöd i Ängelholms kommun. Nämnderna arbetar nu med mål- och budgetarbete och Bo-Gustaf fick möjlighet att berätta om arbetet med Campusprojektet.