Projektet

Det är i projektet som själva arbetet med att etablera högre utbildning i Ängelholm sker. Projektet leds av en projektledare, Bo Gustaf Snygg. Det finns en styrgrupp med representation från initiativtagarna, högsta kommunledning samt Hälsostaden och Trafikverksskolan.

Inom projektet har valt att arbeta utifrån olika fokusområden och hämtar där in den kompetens som behövs. Verksamhetsgruppen arbetar med att definiera innehållet. Man tittar på olika typer av utbildningar, Högskoleutbildning, YH, uppdragsutbildning osv. Man inventerar kompetensbehov, håller kontakt med olika utbildningsanordnare och nätverk samt omvärldsbevakar. 

Fastighetsgruppen arbetar med plan och vision för campusområdet samt att planera för lämpliga studentbostäder. Det förs dialoger med mark- och fastighetsägare och man jobbar nära kommunens utvecklings- och planprogram.  

För att vi ska bli en attraktiv studentstad krävs så mycket mer än bra utbildningar. Vi behöver en miljö som attraherar unga med nöjen och aktiviteter. Detta sker i nära samverkan med pågående centrum – och destinationsprojekt samt andra utvecklingsprojekt både inom och utanför kommunorganisationen.

Vill du veta mer, lämna synpunkter eller kanske engagera dig i någon utav grupperna tveka inte att höra av dig till:

Projektledare                                                           Projektkoordinator

Bo Gustaf Snygg 0705-984518                            Sofia Glantz  0729-840071

  • Ett helägt dotterbolag till Ängelholms Akademi
  • Kommer att svara för och driva verksamheten i Campus Ängelholm
  • Säkerställa kompetensförsörjning
  • Skapa attraktiva kunskapsmiljöer
  •