Svarsformulär

Vilka kompetenser har ni behov av?

Vad behövs i studentstaden Ängelholm?