Ett samarbete mellan akademi, näringsliv och kommun för ett Campus Ängelholm

Vårt mål

Genom samarbete med etablerad högskola ska det 2025 finnas högskoleutbildningar placerade i Ängelholm. Ett centrum för högre utbildningar i ett Campus-område med förutsättningar för ett attraktivt studentliv. Det omfattar högskoleutbildningar, YH-utbildningar med vuxen- och uppdragsutbildningar, mötesplatser, inspirerande studiemiljöer samt bostadsmöjligheter för studenter. Campus kompletteras med satelliter där näringslivets faciliteter och andra utbildningsfaciliteter ingår. Campus ligger nära stadens centrum och har goda kommunikationer och möjlighet till expansion och utveckling.

Kunskapsintensiva företag har en nyckelroll för kommunens och regionens konkurrenskraft och tillgången på kompetens och ny kunskap är centrala faktorer för framgång. Att kunna tillgodose efterfrågade utbildningar och skapa en mötesplats där näringsliv, pedagogik och kompetens kan mötas och korsbefruktas skapar en motor för utveckling i regionen.

Ängelholm är staden som tar språnget in i framtiden som medelstor stad. Attraktionskraften finns förankrad i grundförutsättningarna. Närheten till naturen, havet, storstaden och kontinenten kompletteras med goda kommunikationer. Det är lätt att trivas i Ängelholm och staden har en starkt tilltagande tillväxt.
För att tillvarata regionens inneboende kompetens och för att attrahera kompetens från andra delar behöver Ängelholm kunna erbjuda högre utbildningar.

273727355

Ängelholms Akademi har stiftats av

Medverkande företag i arbetet för ett Campus i Ängelholm

Sociala Medier

3 månader sedan

Ängelholms Akademi
Ängelholm är staden som tar språnget in i framtiden som en medelstor stad med en starkt tilltagande tillväxt och vi måste agera därefter. Därför bildades Ängelholms Akademi – en ideell förening som genom samarbete med etablerad högskola ska upprätta ett Campus i Ängelholm med högskoleutbildningar andra eftergymnasiala utbildningar.I en kort intervju berättar Bo-Gustaf Snygg, styrelseordförande, om visionen och vikten av att kunna tillgodose efterfrågade utbildningar och skapa en mötesplats där näringsliv, pedagogik och kompetens kan mötas och förenas. Varför är Ängelholm i behov av ett samarbete mellan akademi, näringsliv och kommun för ett Campus Ängelholm?Det krävs ett nära samarbete då ingendera av parterna kan på egen hand lyckas fullt ut med att etablera ett Campus i Ängelholm. Vi behöver kroka arm med varandra för att tillsammans driva detta projekt framåt. Vad är er förhoppning med att lyckas etablera högre utbildningar i Ängelholm?Vi vill öka möjligheten för ungdomar att stanna kvar i vår stad. Vår önskan är att de ska kunna utbilda sig och därefter bli attraktiva sökande då näringslivet och kommunen behöver rekrytera kompetenta medarbetare.Vill du vara en del av Ängelholms utveckling? Besök då vår hemsida för mer information.angelholmsakademi.se/ ... Läs merFörminska
Visa på Facebook

Ta del av den senaste informationen till din Mail.